Swara Lifestyle Exhibition

Swara Lifestyle Exhibition
Events Organized1
Previous Events
Swara Lifestyle Exhibition

Do you want to revamp your wardrobe before the festivities? But are you running out of time? Eve’s Club presents Swara the Lifestyle Exhibition at Taj...

Taj Vivanta, Akota Gardens, Akota, Vadodara Gujarat 390020

30 - 31 Jul, 2019